hit
counter
 

درگاه شتاب پارس وب مانی

 > درگاه شتاب پارس وب مانی

هشدار! به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط پرداخت را برای شخص دیگری انجام ندهید، استفاده از حساب بانکی شما توسط دیگران (به هر نحو) جرم است و موارد بسیاری داشته ایم که به دلیل معاونت در جرم منجلب به حبس گردیده است، لازم به ذکر است فرض در دادگاه بر آگاهی همه از قانون است و ناآگاهی از قانون در دادگاه عذر موجهی نخواهد بود.

پرداخت فقط باید از کارت بانکی به نام شخص شما انجام شود، از پرداخت با کارت بانکی به نام شخص دیگر اکیدا خودداری کنید.

لطفا موارد ذیل را تکمیل و بر روی گزینه پرداخت آنلاین کلیک کنید